Protikorupční program
Seznam poradců KHS JmK včetně výše odměn za konkrétní období
KHS JmK aktuálně nevyužívá služeb placeného externího poradenství.

Hlášení protikorupčního jednání
V souladu s § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, bylo zřízeno služební místo státního zaměstnance, tzv. prošetřovatele.
Prošetřovatel přijímá oznámení podaná jinými státními zaměstnanci a prošetřuje v nich obsažená podezření na protiprávní (korupční) jednání v KHS JmK. Pro příjem těchto oznámení byla zřízena schránka pro listinná podání a adresa elektronické pošty pro elektronická podání.
  • Prošetřovatel KHS JmK - Mgr. Bc. Vít NOHEJL
  • Schránka - umístěna v přízemí budovy Kabátníkova 10, Brno a označena textem „Příjem oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“
  • E-mail - prosetrovatel@khsbrno.cz
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz