mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 06.06.2023. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

31.05.2023 - Restaurace Penzion U Ledu, Mlýnská 624/17, 67801 Blansko
Kontrolovaná osoba: HRÁDEK PUB s.r.o., IČO 27711706, Příkop 838/6, 60200 Brno
Závady: Podlahy v kuchyni a zázemí pokryty výkaly hlodavců, dále podlahy a povrchy silně znečištěny nánosy mastnoty s prachem, instalace, zařízení a předměty přicházející do styku s potravinami silně znečištěno a pokryto mastnotou., Fotodokumentace
Opatření: Okamžité uzavření provozovny - § 84 odst.1 písm.r zákona 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 02.06.2023
Současný stav: Dne 2.6.2023 kontrola odstranění zjištěných nedostatků - v provozovně byl proveden generální úklid včetně důkladné deratizace odbornou firmou, Fotodokumentace
17.05.2023 - Závodní kuchyně Saint Gobain, Zahradní 256, 671 25 Hodonice
Kontrolovaná osoba: Delirest services s.r.o., IČO 00642215, Jankovcova 1603/47a, Holešovice, Praha 7, 170 00
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
05.05.2023 - Restaurace Vyhlídka, Hnanice 132, 669 02
Kontrolovaná osoba: VINICE-HNÁNICE s.r.o., IČO 26247216, Horákova 3080/7, 616 00 Brno
Závady: V době výkonu státního zdravotního dozoru byly v provozovně nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 26.05.2023
Současný stav: Provozovatel doložil doklad o likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
04.05.2023 - Hotel Zetocha, Hevlín 53, 671 69
Kontrolovaná osoba: HOTEL ZETOCHA s. r. o., IČO 28263472, Jevišovka 79, 691 83
Závady: V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000Sb.
Závady odstraněny dne: 16.05.2023
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci potravin., Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
29.05.2023Restaurace Penzion U Ledu
Mlýnská 624/17, 67801 Blansko
HRÁDEK PUB s.r.o.
27711706
Příkop 838/6, 60200 Brno
Podlahy v kuchyni a zázemí pokryty výkaly hlodavců, dále podlahy a povrchy silně znečištěny nánosy mastnoty s prachem, instalace, zařízení a předměty přicházející do styku s potravinami silně znečištěno a pokryto mastnotou.
Fotodokumentace
Okamžité uzavření provozovny - § 84 odst.1 písm.r zákona 258/2000 Sb.02.06.2023Dne 2.6.2023 kontrola odstranění zjištěných nedostatků - v provozovně byl proveden generální úklid včetně důkladné deratizace odbornou firmou
Fotodokumentace
16.05.2023Závodní kuchyně Saint Gobain
Zahradní 256, 671 25 Hodonice
Delirest services s.r.o.
00642215
Jankovcova 1603/47a, Holešovice, Praha 7, 170 00
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
04.05.2023Restaurace Vyhlídka
Hnanice 132, 669 02
VINICE-HNÁNICE s.r.o.
26247216
Horákova 3080/7, 616 00 Brno
V době výkonu státního zdravotního dozoru byly v provozovně nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.26.05.2023Provozovatel doložil doklad o likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti.
02.05.2023Hotel Zetocha
Hevlín 53, 671 69
HOTEL ZETOCHA s. r. o.
28263472
Jevišovka 79, 691 83
V době kontroly se na provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000Sb.16.05.2023Doložen doklad o likvidaci potravin.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz