mapa jm kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK


Poslední aktualizace provedena 23.05.2024. Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.

Nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady.

02.05.2024 - Bistro-kavárna-vinárna Mikuláš, Velká Františkánská 108/18, 669 02 Znojmo
Kontrolovaná osoba: Mikuláš bistro s.r.o., IČO 28350880, Velká Františkánská 108/18, 669 02 Znojmo
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 03.05.2024
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci., Fotodokumentace
10.04.2024 - Restaurace Slávie, náměstí Svobody 2/2, Miroslav, 671 72
Kontrolovaná osoba: Bc. Marek Šeiner, IČO 48920363, č.p. 472, 671 71 Hostěradice - Chlupice
Závady: V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti., Fotodokumentace
Opatření: V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.
Závady odstraněny dne: 30.04.2024
Současný stav: Doložen doklad o likvidaci., Fotodokumentace
Nápravná
opatření
uložena dne
Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady
odstraněny
dne
Současný stav
30.04.2024Bistro-kavárna-vinárna Mikuláš
Velká Františkánská 108/18, 669 02 Znojmo
Mikuláš bistro s.r.o.
28350880
Velká Františkánská 108/18, 669 02 Znojmo
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.03.05.2024Doložen doklad o likvidaci.
09.04.2024Restaurace Slávie
náměstí Svobody 2/2, Miroslav, 671 72
Bc. Marek Šeiner
48920363
č.p. 472, 671 71 Hostěradice - Chlupice
V době kontroly se v provozovně nacházely potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Fotodokumentace
V provozovně nařízena likvidace potravin dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb.30.04.2024Doložen doklad o likvidaci.

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz