Otravy, intoxikace


Otravy způsobené houbami, rostlinami, živočichy, alkoholem, drogami, zasažení a intoxikace chemickými látkami : v případě laických i lékařských dotazů na postup při akutní intoxikaci (otravě) je nutné obrátit se na Toxikologické informační středisko (TIS) Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.

Telefonní linky pro akutní intoxikace : 224 919 293,  224 915 402
E-mail : tis@vfn.cz

Publikace zveřejněné na webových stránkách TIS :
Abeceda otrav
Dětské otravy - umíte si s nimi poradit?
První pomoc při zasažení chemickými látkami
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz