mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Úřední hodiny a příjem podání
Omezení úředních hodin
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen "KHS JmK") v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN, které bylo nařízeno postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2,

omezuje

s účinností ode dne 1. dubna 2020 od 06:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 06:00 hod.

rozsah úředních hodin na pondělí a středu od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti bude umožněn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, na adrese Jeřábkova 4, 602 00 BRNO, a to ve dnech pondělí a středa od 9:00 hod. do 12:00 hod.
KHS JmK tímto vyzývá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický či telefonický kontakt se zaměstnancem KHS JmK a omezila osobní kontakt s podatelnou KHS JmK na nejnutnější případy. Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné vkládat do schránky, umístěné u hlavních vchodů všech územních pracovišť KHS JmK.
 

Adresa pro příjem podnětů, žádostí a jiných podání
  • Osobním doručením či zasláním poštou - na centrální podatelnu či podatelnu územního pracoviště, viz adresy níže

  • Emailem do elektronické podatelny - podatelna@khsbrno.cz (požadavky na elektronické podání viz Elektronická podatelna)

  • Datová schránka - ID:jaaai36
Adresy podatelen KHS JMK
Území Adresa
Jihomoravský kraj
okresy Brno-město a Brno-venkov (centrální podatelna)
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
okres Blansko Mlýnská 2, 678 01 Blansko
okres Břeclav Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
okres Hodonín Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
okres Vyškov Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov
okres Znojmo Jana Janského 15, 669 02 Znojmo

Úřední doba podatelen KHS JmK
pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 – 12:00 hod.

Termíny odborných konzultací a jiný úřední styk s veřejností
pondělí a středa : 8,00 – 12,00 a 13,00 - 17,00 hod., jinak po telefonické domluvě

KHS JmK doporučuje občanům se na termínu konzultace s daným odborným pracovníkem či odborným oddělením vždy předem telefonicky domluvit
viz Kontakty.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz