mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Kontakty
Lokalita : X
Oddělení : X
Jméno : X
 
 
KHS JMK, pracoviště BRNO, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Ředitelství
Křivánek David, Ing. 
545 113 030
david.krivanek@khsbrno.cz
současně i pracoviště Kabátníkova 10
tel. 541 126 452
Brabcová Irena  
545 113 034
irena.brabcova@khsbrno.cz
fax 545 113 099
Podatelna
Doležalová Hana  
545 113 091
podatelna@khsbrno.cz
Janků Kateřina  
545 113 091
podatelna@khsbrno.cz
Spisovna
Konečná Magda  
545 113 071
magda.konecna@khsbrno.cz
545 113 031
Mikulecká Hana  
545 113 071
hana.mikulecka@khsbrno.cz
545 113 031
Vávrová Alena  
545 113 031
alena.vavrova@khsbrno.cz
545 113 071
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (odbor HOK, HV a PBU, HDM, HP, EPID, zdravotní politika a podpora zdraví)
Pokorná Hana, MUDr. 
545 113 033
hana.pokorna@khsbrno.cz
ředitelka sekce
Staněk Miroslav, Ing. 
miroslav.stanek@khsbrno.cz
ředitel odboru
tel. 545 113 035
Brno - Jeřábkova 4
Šles Milan, Ing. 
milan.sles@khsbrno.cz
ředitel odboru
tel. 545 113 039
Brno - Jeřábkova 4
Hadámková Marcela, MVDr. 
marcela.hadamkova@khsbrno.cz
ředitelka odboru
tel. 518 398 688
Hodonín
Doležal Miroslav, MUDr. 
miroslav.dolezal@khsbrno.cz
ředitel odboru
tel. 543 516 829
Brno - Pellicova 29/31
Ciupek Renata, MUDr. 
renata.ciupek@khsbrno.cz
ředitelka odboru
tel. 541 126 441
Brno - Kabátníkova 10
Tylčerová Ivana, Mgr. 
545 113 084
ivana.tylcerova@khsbrno.cz
Odbor hygieny obecné a komunální (HOK)
Staněk Miroslav, Ing. 
545 113 035
miroslav.stanek@khsbrno.cz
ředitel odboru
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK) - okres Brno-město
Kontakt oddělení  
545 113 092
fax 545 113 063
Derková Jana, MUDr. 
545 113 019
jana.derkova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Černá Dita  
545 113 067
dita.cerna@khsbrno.cz
Černá Jana, Mgr. 
545 113 069
jana.cerna@khsbrno.cz
Dostalová Jana, Bc. 
545 113 017
jana.dostalova@khsbrno.cz
Fajkošová Ivana, MVDr. 
545 113 016
ivana.fajkosova@khsbrno.cz
Janečková Dita, Ing. 
545 113 021
dita.janeckova@khsbrno.cz
Jenišová Šárka, Bc. 
545 113 027
sarka.jenisova@khsbrno.cz
Kvídera Zdeněk, BA (Hons) 
545 113 018
zdenek.kvidera@khsbrno.cz
Pešová Markéta, DiS. 
545 113 023
marketa.pesova@khsbrno.cz
Pivcová Dana  
545 113 057
dana.pivcova@khsbrno.cz
Plaček Petr, Ing. 
545 113 049
petr.placek@khsbrno.cz
Semanová Andrea, MUDr. 
545 113 020
andrea.semanova@khsbrno.cz
Skořepová Nikol, Mgr. Bc. 
545 113 041
nikol.skorepova@khsbrno.cz
Valenčíková Dana, DiS. 
545 113 058
dana.valencikova@khsbrno.cz
Zahradníková Martina, Mgr. 
545 113 046
martina.zahradnikova@khsbrno.cz
Žádníková Daniela, RNDr. 
545 113 025
daniela.zadnikova@khsbrno.cz
současně i pracoviště Hodonín
tel. 518 398 645
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK) - okres Brno-venkov
Kontakt oddělení  
545 113 095
fax 545 113 063
Jurečková Veronika, Ing. 
545 113 015
veronika.jureckova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Celnar Františka  
545 113 013
frantiska.celnar@khsbrno.cz
Darmopilová Ludmila  
545 113 068
ludmila.darmopilova@khsbrno.cz
Horáková Pavlína  
545 113 024
pavlina.horakova@khsbrno.cz
Klimešová Ivana  
545 113 061
ivana.klimesova@khsbrno.cz
Koplíková Kateřina, Ing. 
545 113 012
katerina.koplikova@khsbrno.cz
Krahulová Šárka, DiS. 
545 113 059
sarka.krahulova@khsbrno.cz
Polická Jana, Mgr. 
545 113 052
jana.policka@khsbrno.cz
Zabloudilová Soňa, Mgr., DiS. 
545 113 026
sona.zabloudilova@khsbrno.cz
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU)
Šles Milan, Ing. 
545 113 039
milan.sles@khsbrno.cz
ředitel odboru
Odd. hygieny výživy (HV) - okresy Brno-město a Brno-venkov
Kontakt oddělení  
545 113 093
fax 545 113 060
Kružíková Ilona, MVDr. 
545 113 028
ilona.kruzikova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Beiková Monika  
545 113 044
monika.beikova@khsbrno.cz
Blažková Irena  
545 113 054
irena.blazkova@khsbrno.cz
Burešová Ivana  
545 113 029
ivana.buresova@khsbrno.cz
Dočekalová Jitka  
545 113 042
jitka.docekalova@khsbrno.cz
Dubšová Hana, Ing. Mgr. 
545 113 037
hana.dubsova@khsbrno.cz
Gregorová Soňa  
545 113 029
sona.gregorova@khsbrno.cz
Mrhačová Jana  
545 113 054
jana.mrhacova@khsbrno.cz
Novotná Eva  
545 113 055
eva.novotna@khsbrno.cz
Pindryčová Jana, Ing. 
545 113 065
jana.pindrycova@khsbrno.cz
Schützová Iva, Ing. 
545 113 066
iva.schutzova@khsbrno.cz
Slyšková Alena  
545 113 038
alena.slyskova@khsbrno.cz
Šotová Eva, Mgr. 
545 113 036
eva.sotova@khsbrno.cz
Zámostná Klára, Ing. 
545 113 036
klara.zamostna@khsbrno.cz
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM) - okresy Brno-město a Brno-venkov
Kontakt oddělení  
545 113 094
m. 724 092 078
Lysá Eva, MUDr. 
545 113 045
eva.lysa@khsbrno.cz
vedoucí oddělení pracoviště Brno-město a Brno-venkov
Blahová Marcela, Ing. 
545 113 064
marcela.blahova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení pro územní pracoviště Břeclav a Hodonín
Kuxová Petra, Bc., DiS. 
545 113 047
petra.kuxova@khsbrno.cz
Makovská Alena  
545 113 053
alena.makovska@khsbrno.cz
Procházková Ivana  
545 113 014
ivana.prochazkova@khsbrno.cz
Vojtišková Martina, Mgr. 
545 113 047
martina.vojtiskova@khsbrno.cz
Voznicová Martina, Mgr. 
545 113 040
martina.voznicova@khsbrno.cz
 
 
KHS JMK, pracoviště BRNO, Kabátníkova 10, 602 00 Brno
Ředitelství
Křivánek David, Ing. 
541 126 452
david.krivanek@khsbrno.cz
Odbor správní (odd. personální, kontrolní a dokumentační a odd. právní)
Nohejl Vít, Mgr. Bc. 
541 126 414
vit.nohejl@khsbrno.cz
ředitel odboru
Odd. personální, kontrolní a dokumentační (PKD)
Rujbrová Lenka  
541 126 437
lenka.rujbrova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Špryncová Zdeňka, Mgr. 
541 126 447
zdenka.spryncova@khsbrno.cz
Odd. právní (PRÁV)
Kontakt oddělení  
541 126 456
Živělová Lenka, JUDr. 
541 126 413
lenka.zivelova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Darmovzalová Olga, JUDr. 
541 126 457
olga.darmovzalova@khsbrno.cz
Havlasová Nikola, Mgr. 
541 126 476
nikola.havlasova@khsbrno.cz
Kubišová Petra, Mgr. Bc. 
541 126 412
petra.kubisova@khsbrno.cz
Kuklínková Jana, Mgr. 
541 126 462
jana.kuklinkova@khsbrno.cz
Válková Martina  
541 126 456
martina.valkova@khsbrno.cz
Odd. předmětů běžného užívání (PBU)
Kontakt oddělení  
541 126 471
fax 541 126 468
Hetmánková Lenka, Mgr. 
541 126 460
lenka.hetmankova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Klapušová Pavlína, Mgr. 
541 126 461
pavlina.klapusova@khsbrno.cz
Kopová Hana  
541 126 471
hana.kopova@khsbrno.cz
Marková Kateřina, Mgr., DiS. 
541 126 463
katerina.markova@khsbrno.cz
MusilPetrjánošová Martina, Ing., Mgr. 
541 126 470
martina.petrjanosova@khsbrno.cz
Zítková Zita, Mgr. 
541 126 463
zita.zitkova@khsbrno.cz
Odbor protiepidemický (EPID)
Ciupek Renata, MUDr. 
541 126 441
renata.ciupek@khsbrno.cz
ředitelka odboru
Ovesná Veronika, Mgr. 
541 126 443
veronika.ovesna@khsbrno.cz
Jirková Hana  
541 126 415
hana.jirkova@khsbrno.cz
Vaňková Eva  
541 126 423
eva.vankova@khsbrno.cz
Odd. protiepidemické (EPID) - okresy Brno-město a Brno-venkov
Kontakt oddělení  
541 126 425
fax 541 126 467
Boháčová Radka, MUDr. 
541 126 410
radka.bohacova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Hejčíková Eva  
541 126 464
eva.hejcikova@khsbrno.cz
Kostková Jana  
541 126 427
jana.kostkova@khsbrno.cz
Kovaříková Jitka, DiS. 
541 126 449
jitka.kovarikova@khsbrno.cz
Marková Lenka  
541 126 425
lenka.markova@khsbrno.cz
Petláková Pavlína  
541 126 427
pavlina.petlakova@khsbrno.cz
541 126 466
RaabováPolavková Markéta, DiS. 
541 126 465
marketa.raabova@khsbrno.cz
Šafránková Ivana, MUDr. 
541 126 428
ivana.safrankova@khsbrno.cz
Šibravová Andrea, DiS. 
541 126 449
andrea.sibravova@khsbrno.cz
Špačková Ivana  
541 126 427
ivana.spackova@khsbrno.cz
541 126 466
Odd. hygieny zdravotnických zařízení, dezinsekce a deratizace (HZZ a DD)
Kontakt oddělení  
541 126 454
fax 541 126 468
Eclerová Petra, MUDr. 
541 126 454
petra.eclerova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Černobilová Šárka, Bc. 
541 126 431
sarka.cernobilova@khsbrno.cz
Heyduková Stanislava, MUDr. 
541 126 434
stanislava.heydukova@khsbrno.cz
Komínková Lucie, DiS. 
541 126 433
lucie.kominkova@khsbrno.cz
Kovářová Ludmila  
541 126 418
ludmila.kovarova@khsbrno.cz
Makarová Šárka  
541 126 431
sarka.makarova@khsbrno.cz
Šenková Monika  
541 126 445
monika.senkova@khsbrno.cz
Škarková Eva  
541 126 430
eva.skarkova@khsbrno.cz
Vojtová Kateřina, MUDr. 
541 126 436
katerina.vojtova@khsbrno.cz
Odbor provozně-ekonomický
Smutková Dagmar, Ing. 
541 126 438
dagmar.smutkova@khsbrno.cz
ředitelka odboru
Kaplan Lubomír, Ing. 
541 126 453
lubomír.kaplan@khsbrno.cz
Fichtl Miloš, Bc. 
541 126 422
milos.fichtl@khsbrno.cz
Odd. ekonomické (EKON)
Holubová Ivana  
541 126 451
ivana.holubova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Odd. provozně-organizační (PROV)
Kocourková Lenka  
541 126 429
lenka.kocourkova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
 
 
KHS JMK, pracoviště BRNO, Pellicova 29/31, 602 00 Brno
Odbor hygieny práce (HP)
Doležal Miroslav, MUDr. 
543 516 829
miroslav.dolezal@khsbrno.cz
ředitel odboru
Odd. hygieny práce (HP) - okresy Brno-město a Brno-venkov
Gazdíková Barbara, MUDr. 
543 516 826
barbara.gazdikova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Adamcová Alena  
543 516 827
alena.adamcova@khsbrno.cz
Boušková Kateřina, DiS. 
543 516 816
katerina.bouskova@khsbrno.cz
Brulíková Věra  
543 516 817
vera.brulikova@khsbrno.cz
Čumbová Marie, DiS. 
543 516 820
marie.cumbova@khsbrno.cz
Ježová Martina, Mgr., DiS. 
543 516 823
martina.jezova@khsbrno.cz
Kintrová Magdalena  
543 516 815
magdalena.kintrova@khsbrno.cz
Kmentová Šárka  
543 516 821
sarka.kmentova@khsbrno.cz
Knoflíčková Eva  
543 516 819
eva.knoflickova@khsbrno.cz
Krištofová Helena  
543 516 820
helena.kristofova@khsbrno.cz
Kučerová Jana, DiS. 
543 516 830
jana.kucerova@khsbrno.cz
Lőwová Hana  
543 516 818
hana.lowova@khsbrno.cz
Nehybková Jitka, DiS. 
543 516 830
jitka.nehybkova@khsbrno.cz
Plánková Andrea, DiS. 
543 516 825
andrea.plankova@khsbrno.cz
Rohlínková Jana  
543 516 824
jana.rohlinkova@khsbrno.cz
Tesaříková Martina, Mgr. 
543 516 822
martina.tesarikova@khsbrno.cz
Voborná Jana  
543 516 824
jana.voborna@khsbrno.cz
Odd. nemocí z povolání (NzP)
Babičová Viera, MUDr. 
543 516 813
viera.babicova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Mičánková Monika, Mgr. 
543 516 812
monika.micankova@khsbrno.cz
Vašáková Irena  
543 516 811
irena.vasakova@khsbrno.cz
 
 
KHS JMK, územní pracoviště BLANSKO, Mlýnská 2, 678 29 Blansko
Podatelna
Veselá Martina  
516 497 110
martina.vesela@khsbrno.cz
fax 516 497 111
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
Křížová Danuše, RNDr. 
danuse.krizova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Vyškov
tel. 516 777 521
Artimová Dana, Ing. 
516 497 163
dana.artimova@khsbrno.cz
Dvořáková Jana, Ing. 
516 497 151
jana.dvorakova@khsbrno.cz
Kellnerová Eva, Mgr., Ph.D. 
516 497 114
eva.kellnerova@khsbrno.cz
Málková Jitka  
516 497 162
jitka.malkova@khsbrno.cz
Rajtšlégrová Petra, Bc. 
516 497 112
petra.rajtslegrova@khsbrno.cz
Staňková Blanka, RNDr. 
516 497 152
blanka.stankova@khsbrno.cz
Odd. hygieny výživy (HV)
Martincová Kateřina, Mgr. 
516 497 160
katerina.martincova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Popelková Hana, Ing. 
516 497 161
hana.popelkova@khsbrno.cz
Tajovská Eliška, MVDr. 
516 497 164
eliska.tajovska@khsbrno.cz
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
Marinčáková Olga, Ing. 
olga.marincakova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Vyškov
tel. 516 777 516
Bejčková Libuše  
516 497 101
libuse.bejckova@khsbrno.cz
Němcová Eva  
516 497 101
eva.nemcova@khsbrno.cz
Odd. hygieny práce (HP)
Blažková Hana, Mgr. 
516 497 140
hana.blazkova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Haasová Radka  
516 497 141
radka.haasova@khsbrno.cz
Hromková Petra, Ing. 
516 497 141
petra.hromkova@khsbrno.cz
Odd. protiepidemické (EPID)
Hiršová Marie, MUDr. 
marie.hirsova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Vyškov
tel. 516 777 514
Čevelová Jana  
516 497 150
jana.cevelova@khsbrno.cz
Kalová Veronika, Mgr. 
516 497 150
veronika.kalova@khsbrno.cz
Zavoralová Radka, Mgr. 
516 497 153
radka.zavoralova@khsbrno.cz
 
 
KHS JMK, územní pracoviště BŘECLAV, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
Podatelna
Netíková Petra  
519 305 155
petra.netikova@khsbrno.cz
fax 519 305 159
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
Švarcová Jaroslava, Ing. 
jaroslava.svarcova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Hodonín
tel. 518 398 620
Cigánková Martina, Ing. 
519 305 147
martina.cigankova@khsbrno.cz
Jančarová Luďka, Ing. 
519 305 148
ludka.jancarova@khsbrno.cz
Janíková Zlata, DiS. 
519 305 147
zlata.janikova@khsbrno.cz
Ptáčková Marcela, Ing. 
519 305 146
marcela.ptackova@khsbrno.cz
Uhlíř Břetislav, Bc. 
519 305 141
bretislav.uhlir@khsbrno.cz
Odd. hygieny výživy (HV)
Damborská Květoslava, MUDr. 
kveta.damborska@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Hodonín
tel. 518 398 630
Pernicová Blanka, DiS. 
519 305 162
blanka.pernicova@khsbrno.cz
Šmídová Martina, Bc. 
519 305 161
martina.smidova@khsbrno.cz
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
Blahová Marcela, Ing. 
marcela.blahova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Brno - Jeřábkova 4
tel. 545 113 064
Gajdová Šárka  
519 305 145
sarka.gajdova@khsbrno.cz
Kolouchová Marie, Ing., DiS. 
519 305 145
marie.kolouchova@khsbrno.cz
Odd. hygieny práce (HP)
Esterková Lenka, Mgr. 
lenka.esterkova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Hodonín
tel. 518 398 681
Bučková Lenka, Mgr. 
519 305 142
lenka.buckova@khsbrno.cz
Konečná Anna  
519 305 143
anna.konecna@khsbrno.cz
Vnenčáková Radka, DiS. 
519 305 144
radka.vnencakova@khsbrno.cz
Odd. protiepidemické (EPID)
Juráš Peter, MUDr. 
519 305 152
peter.juras@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Harťanská Ivana, MVDr. 
519 305 157
ivana.hartanska@khsbrno.cz
Hromek Pavel  
519 305 149
pavel.hromek@khsbrno.cz
Jeřábková Ivana  
519 305 150
ivana.jerabkova@khsbrno.cz
Šebesta Oldřich, RNDr. 
519 305 160
oldrich.sebesta@khsbrno.cz
 
 
KHS JMK, územní pracoviště HODONÍN, Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
Podatelna
Vajdíková Marcela  
518 398 611
marcela.vajdikova@khsbrno.cz
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
Švarcová Jaroslava, Ing. 
518 398 620
jaroslava.svarcova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Kocianová Blanka  
518 398 622
blanka.kocianova@khsbrno.cz
Kužel Lukáš, Mgr. 
518 398 622
lukas.kuzel@khsbrno.cz
Pospíšilová Lenka, Ing. 
518 398 621
lenka.pospisilova@khsbrno.cz
Strachota Petr  
518 398 621
petr.strachota@khsbrno.cz
Žádníková Daniela, RNDr. 
518 398 645
daniela.zadnikova@khsbrno.cz
současně i pracoviště Brno - Jeřábkova 4
tel. 545 113 025
Odd. hygieny výživy (HV)
Damborská Květoslava, MUDr. 
518 398 630
kveta.damborska@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Plechatá Gabriela, Mgr. 
518 398 631
gabriela.plechata@khsbrno.cz
Vavříková Zdeňka, DiS. 
518 398 631
zdena.vavrikova@khsbrno.cz
Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM)
Hadámková Marcela, MVDr. 
518 398 688
marcela.hadamkova@khsbrno.cz
ředitelka odboru
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
Blahová Marcela, Ing. 
marcela.blahova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Brno - Jeřábkova 4
tel. 545 113 064
Štefaníková Marta  
518 398 690
marta.stefanikova@khsbrno.cz
Vachová Andrea  
518 398 690
andrea.vachova@khsbrno.cz
Odd. hygieny práce (HP)
Esterková Lenka, Mgr. 
518 398 681
lenka.esterkova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Flašarová Klára, Mgr. 
518 398 682
klara.flasarova@khsbrno.cz
Krieglerová Jitka  
518 398 682
jitka.krieglerova@khsbrno.cz
Větříšková Eva  
518 398 682
eva.vetriskova@khsbrno.cz
Odd. protiepidemické (EPID)
Juráš Peter, MUDr. 
peter.juras@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Břeclav
tel. 519 305 152
Dubná Ivana  
518 398 641
ivana.dubna@khsbrno.cz
Kubová Lenka  
518 398 641
lenka.kubova@khsbrno.cz
Slámová Blanka  
518 398 644
blanka.slamova@khsbrno.cz
Šmíd Libor, MUDr. 
518 398 640
libor.smid@khsbrno.cz
 
 
KHS JMK, územní pracoviště VYŠKOV, Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov
Podatelna
Zouharová Eva  
516 777 511
eva.zouharova@khsbrno.cz
fax 516 777 512
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
Křížová Danuše, RNDr. 
516 777 521
danuse.krizova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Leznarová Lucie, Ing., DiS. 
516 777 519
lucie.leznarova@khsbrno.cz
Růžičková Stanislava  
516 777 520
stanislava.ruzickova@khsbrno.cz
Štrajtová Iva  
516 777 520
iva.strajtova@khsbrno.cz
Odd. hygieny výživy (HV)
Martincová Kateřina, Mgr. 
katerina.martincova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Blansko
tel. 516 497 160
Kotlánová Jana  
516 777 517
jana.kotlanova@khsbrno.cz
Světlíková Eva  
516 777 517
eva.svetlikova@khsbrno.cz
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
Marinčáková Olga, Ing. 
516 777 516
olga.marincakova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Holcmanová Šárka, Mgr. 
516 777 516
sarka.holcmanova@khsbrno.cz
Odd. hygieny práce (HP)
Blažková Hana, Mgr. 
hana.blazkova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení

současně i pracoviště Blansko
tel. 516 497 140
Krásenský Vlastimil, Ing. 
516 777 522
vlastimil.krasensky@khsbrno.cz
Palíšková Vladimíra  
516 777 523
vladimira.paliskova@khsbrno.cz
Patloková Petra, DiS. 
516 777 523
petra.patlokova@khsbrno.cz
Odd. protiepidemické (EPID)
Hiršová Marie, MUDr. 
516 777 514
marie.hirsova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Doleželová Renata  
516 777 513
renata.dolezelova@khsbrno.cz
Vrtílková Renata  
516 777 513
renata.vrtilkova@khsbrno.cz
 
 
KHS JMK, územní pracoviště ZNOJMO, MUDr. Jana Janského 15, 669 02 Znojmo
Podatelna
Darvašová Vladimíra  
515 213 711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
fax 515 213 753
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
Stehlík Pavel, Ing. 
515 213 710
pavel.stehlik@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Grossová Alice  
515 213 713
alice.grossova@khsbrno.cz
Hegerová Alena, Ing. 
515 213 710
alena.hegerova@khsbrno.cz
Valendová Zdenka  
515 213 715
zdenka.valendova@khsbrno.cz
Vinklarová Kamila, Mgr. 
515 213 714
kamila.vinklarova@khsbrno.cz
Odd. hygieny výživy (HV)
Kovaříková Lucie, Ing. 
515 213 705
lucie.kovarikova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Potůčková Lenka, DiS. 
515 213 706
lenka.potuckova@khsbrno.cz
Povolná Libuše  
515 213 706
libuse.povolna@khsbrno.cz
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
Veverková Dagmar, Mgr. 
515 213 709
dagmar.veverkova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Bedřichová Šárka  
515 213 703
sarka.bedrichova@khsbrno.cz
Galatíková Miluše, Mgr. 
515 213 701
miluse.galatikova@khsbrno.cz
Odd. hygieny práce (HP)
Řehka Václav, MUDr. 
515 213 707
vaclav.rehka@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Brulík Petr, Bc. 
515 213 708
petr.brulik@khsbrno.cz
Kornellyová Hana  
515 213 708
hana.kornellyova@khsbrno.cz
Odd. protiepidemické (EPID)
Kliková Martina, Ing. 
515 213 702
martina.klikova@khsbrno.cz
vedoucí oddělení
Gambová Marcela  
515 213 712
marcela.gambova@khsbrno.cz
Raabová Lucie, DiS. 
515 213 712
lucie.raabova@khsbrno.cz
 
 
KHS JMK, pracoviště BRNO, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Oddělení Telefon Jméno E-mail
Ředitelství
Vedoucí služebního úřadu a ředitel KHS JmK   545 113 030 Křivánek David, Ing.  david.krivanek@khsbrno.cz
  současně i pracoviště Kabátníkova 10
tel. 541 126 452  
Sekretariát   545 113 034 Brabcová Irena   irena.brabcova@khsbrno.cz
  fax 545 113 099  
Podatelna
Podatelna   545 113 091 Doležalová Hana   podatelna@khsbrno.cz
   
Podatelna   545 113 091 Janků Kateřina   podatelna@khsbrno.cz
   
Spisovna
Spisovna   545 113 071 Konečná Magda   magda.konecna@khsbrno.cz
  545 113 031  
Spisovna   545 113 071 Mikulecká Hana   hana.mikulecka@khsbrno.cz
  545 113 031  
Spisovna   545 113 031 Vávrová Alena   alena.vavrova@khsbrno.cz
  545 113 071  
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (odbor HOK, HV a PBU, HDM, HP, EPID, zdravotní politika a podpora zdraví)
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví   545 113 033 Pokorná Hana, MUDr.  hana.pokorna@khsbrno.cz
  ředitelka sekce  
Odbor hygieny obecné a komunální (HOK)   Staněk Miroslav, Ing.  miroslav.stanek@khsbrno.cz
  ředitel odboru
tel. 545 113 035
Brno - Jeřábkova 4  
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU)   Šles Milan, Ing.  milan.sles@khsbrno.cz
  ředitel odboru
tel. 545 113 039
Brno - Jeřábkova 4  
Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM)   Hadámková Marcela, MVDr.  marcela.hadamkova@khsbrno.cz
  ředitelka odboru
tel. 518 398 688
Hodonín  
Odbor hygieny práce (HP)   Doležal Miroslav, MUDr.  miroslav.dolezal@khsbrno.cz
  ředitel odboru
tel. 543 516 829
Brno - Pellicova 29/31  
Odbor protiepidemický (EPID)   Ciupek Renata, MUDr.  renata.ciupek@khsbrno.cz
  ředitelka odboru
tel. 541 126 441
Brno - Kabátníkova 10  
Zdravotní politika a podpora zdraví   545 113 084 Tylčerová Ivana, Mgr.  ivana.tylcerova@khsbrno.cz
   
Odbor hygieny obecné a komunální (HOK)
Odbor hygieny obecné a komunální (HOK)   545 113 035 Staněk Miroslav, Ing.  miroslav.stanek@khsbrno.cz
  ředitel odboru  
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK) - okres Brno-město
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK) - okres Brno-město   545 113 092 Kontakt oddělení  
  fax 545 113 063  
HOK   545 113 019 Derková Jana, MUDr.  jana.derkova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HOK   545 113 067 Černá Dita   dita.cerna@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 069 Černá Jana, Mgr.  jana.cerna@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 017 Dostalová Jana, Bc.  jana.dostalova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 016 Fajkošová Ivana, MVDr.  ivana.fajkosova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 021 Janečková Dita, Ing.  dita.janeckova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 027 Jenišová Šárka, Bc.  sarka.jenisova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 018 Kvídera Zdeněk, BA (Hons)  zdenek.kvidera@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 023 Pešová Markéta, DiS.  marketa.pesova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 057 Pivcová Dana   dana.pivcova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 049 Plaček Petr, Ing.  petr.placek@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 020 Semanová Andrea, MUDr.  andrea.semanova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 041 Skořepová Nikol, Mgr. Bc.  nikol.skorepova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 058 Valenčíková Dana, DiS.  dana.valencikova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 046 Zahradníková Martina, Mgr.  martina.zahradnikova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 025 Žádníková Daniela, RNDr.  daniela.zadnikova@khsbrno.cz
  současně i pracoviště Hodonín
tel. 518 398 645  
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK) - okres Brno-venkov
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK) - okres Brno-venkov   545 113 095 Kontakt oddělení  
  fax 545 113 063  
HOK_BO   545 113 015 Jurečková Veronika, Ing.  veronika.jureckova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HOK_BO   545 113 013 Celnar Františka   frantiska.celnar@khsbrno.cz
   
HOK_BO   545 113 068 Darmopilová Ludmila   ludmila.darmopilova@khsbrno.cz
   
HOK_BO   545 113 024 Horáková Pavlína   pavlina.horakova@khsbrno.cz
   
HOK_BO   545 113 061 Klimešová Ivana   ivana.klimesova@khsbrno.cz
   
HOK_BO   545 113 012 Koplíková Kateřina, Ing.  katerina.koplikova@khsbrno.cz
   
HOK_BO   545 113 059 Krahulová Šárka, DiS.  sarka.krahulova@khsbrno.cz
   
HOK   545 113 052 Polická Jana, Mgr.  jana.policka@khsbrno.cz
   
HOK_BO   545 113 026 Zabloudilová Soňa, Mgr., DiS.  sona.zabloudilova@khsbrno.cz
   
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU)
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU)   545 113 039 Šles Milan, Ing.  milan.sles@khsbrno.cz
  ředitel odboru  
Odd. hygieny výživy (HV) - okresy Brno-město a Brno-venkov
Odd. hygieny výživy (HV)   545 113 093 Kontakt oddělení  
  fax 545 113 060  
HV   545 113 028 Kružíková Ilona, MVDr.  ilona.kruzikova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HV   545 113 044 Beiková Monika   monika.beikova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 054 Blažková Irena   irena.blazkova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 029 Burešová Ivana   ivana.buresova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 042 Dočekalová Jitka   jitka.docekalova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 037 Dubšová Hana, Ing. Mgr.  hana.dubsova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 029 Gregorová Soňa   sona.gregorova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 054 Mrhačová Jana   jana.mrhacova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 055 Novotná Eva   eva.novotna@khsbrno.cz
   
HV   545 113 065 Pindryčová Jana, Ing.  jana.pindrycova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 066 Schützová Iva, Ing.  iva.schutzova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 038 Slyšková Alena   alena.slyskova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 036 Šotová Eva, Mgr.  eva.sotova@khsbrno.cz
   
HV   545 113 036 Zámostná Klára, Ing.  klara.zamostna@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM) - okresy Brno-město a Brno-venkov
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)   545 113 094 Kontakt oddělení  
  m. 724 092 078  
HDM   545 113 045 Lysá Eva, MUDr.  eva.lysa@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení pracoviště Brno-město a Brno-venkov  
HDM   545 113 064 Blahová Marcela, Ing.  marcela.blahova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení pro územní pracoviště Břeclav a Hodonín  
HDM   545 113 047 Kuxová Petra, Bc., DiS.  petra.kuxova@khsbrno.cz
   
HDM   545 113 053 Makovská Alena   alena.makovska@khsbrno.cz
   
HDM   545 113 014 Procházková Ivana   ivana.prochazkova@khsbrno.cz
   
HDM   545 113 047 Vojtišková Martina, Mgr.  martina.vojtiskova@khsbrno.cz
   
HDM   545 113 040 Voznicová Martina, Mgr.  martina.voznicova@khsbrno.cz
   
 
 
KHS JMK, pracoviště BRNO, Kabátníkova 10, 602 00 Brno
Oddělení Telefon Jméno E-mail
Ředitelství
Vedoucí služebního úřadu a ředitel KHS JmK   541 126 452 Křivánek David, Ing.  david.krivanek@khsbrno.cz
   
Odbor správní (odd. personální, kontrolní a dokumentační a odd. právní)
Odbor správní   541 126 414 Nohejl Vít, Mgr. Bc.  vit.nohejl@khsbrno.cz
  ředitel odboru  
Odd. personální, kontrolní a dokumentační (PKD)
Odd. PKD   541 126 437 Rujbrová Lenka   lenka.rujbrova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
PKD   541 126 447 Špryncová Zdeňka, Mgr.  zdenka.spryncova@khsbrno.cz
   
Odd. právní (PRÁV)
Odd. právní (PRÁV)   541 126 456 Kontakt oddělení  
   
PRÁV   541 126 413 Živělová Lenka, JUDr.  lenka.zivelova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
PRÁV   541 126 457 Darmovzalová Olga, JUDr.  olga.darmovzalova@khsbrno.cz
   
PRÁV   541 126 476 Havlasová Nikola, Mgr.  nikola.havlasova@khsbrno.cz
   
PRÁV   541 126 412 Kubišová Petra, Mgr. Bc.  petra.kubisova@khsbrno.cz
   
PRÁV   541 126 462 Kuklínková Jana, Mgr.  jana.kuklinkova@khsbrno.cz
   
PRÁV   541 126 456 Válková Martina   martina.valkova@khsbrno.cz
   
Odd. předmětů běžného užívání (PBU)
Odd. předmětů běžného užívání (PBU)   541 126 471 Kontakt oddělení  
  fax 541 126 468  
PBU   541 126 460 Hetmánková Lenka, Mgr.  lenka.hetmankova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
PBU   541 126 461 Klapušová Pavlína, Mgr.  pavlina.klapusova@khsbrno.cz
   
PBU   541 126 471 Kopová Hana   hana.kopova@khsbrno.cz
   
PBU   541 126 463 Marková Kateřina, Mgr., DiS.  katerina.markova@khsbrno.cz
   
PBU   541 126 470 MusilPetrjánošová Martina, Ing., Mgr.  martina.petrjanosova@khsbrno.cz
   
PBU   541 126 463 Zítková Zita, Mgr.  zita.zitkova@khsbrno.cz
   
Odbor protiepidemický (EPID)
Odbor protiepidemický (EPID)   541 126 441 Ciupek Renata, MUDr.  renata.ciupek@khsbrno.cz
  ředitelka odboru  
Odbor protiepidemický (EPID)   541 126 443 Ovesná Veronika, Mgr.  veronika.ovesna@khsbrno.cz
   
Státní dozor nad TBC a PN   541 126 415 Jirková Hana   hana.jirkova@khsbrno.cz
   
Státní dozor nad TBC a PN   541 126 423 Vaňková Eva   eva.vankova@khsbrno.cz
   
Odd. protiepidemické (EPID) - okresy Brno-město a Brno-venkov
Odd. protiepidemické (EPID)   541 126 425 Kontakt oddělení  
  fax 541 126 467  
EPID   541 126 410 Boháčová Radka, MUDr.  radka.bohacova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
EPID   541 126 464 Hejčíková Eva   eva.hejcikova@khsbrno.cz
   
EPID   541 126 427 Kostková Jana   jana.kostkova@khsbrno.cz
   
EPID   541 126 449 Kovaříková Jitka, DiS.  jitka.kovarikova@khsbrno.cz
   
EPID   541 126 425 Marková Lenka   lenka.markova@khsbrno.cz
   
EPID   541 126 427 Petláková Pavlína   pavlina.petlakova@khsbrno.cz
  541 126 466  
EPID   541 126 465 RaabováPolavková Markéta, DiS.  marketa.raabova@khsbrno.cz
   
EPID   541 126 428 Šafránková Ivana, MUDr.  ivana.safrankova@khsbrno.cz
   
EPID   541 126 449 Šibravová Andrea, DiS.  andrea.sibravova@khsbrno.cz
   
EPID   541 126 427 Špačková Ivana   ivana.spackova@khsbrno.cz
  541 126 466  
Odd. hygieny zdravotnických zařízení, dezinsekce a deratizace (HZZ a DD)
Odd. hygieny zdravotnických zařízení, dezinsekce a deratizace (HZZ a DD)   541 126 454 Kontakt oddělení  
  fax 541 126 468  
HZZ a DD   541 126 454 Eclerová Petra, MUDr.  petra.eclerova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HZZ a DD   541 126 431 Černobilová Šárka, Bc.  sarka.cernobilova@khsbrno.cz
   
HZZ a DD   541 126 434 Heyduková Stanislava, MUDr.  stanislava.heydukova@khsbrno.cz
   
HZZ a DD   541 126 433 Komínková Lucie, DiS.  lucie.kominkova@khsbrno.cz
   
HZZ a DD   541 126 418 Kovářová Ludmila   ludmila.kovarova@khsbrno.cz
   
HZZ a DD   541 126 431 Makarová Šárka   sarka.makarova@khsbrno.cz
   
HZZ a DD   541 126 445 Šenková Monika   monika.senkova@khsbrno.cz
   
HZZ a DD   541 126 430 Škarková Eva   eva.skarkova@khsbrno.cz
   
HZZ a DD   541 126 436 Vojtová Kateřina, MUDr.  katerina.vojtova@khsbrno.cz
   
Odbor provozně-ekonomický
Odbor provozně-ekonomický   541 126 438 Smutková Dagmar, Ing.  dagmar.smutkova@khsbrno.cz
  ředitelka odboru  
Veřejné zakázky   541 126 453 Kaplan Lubomír, Ing.  lubomír.kaplan@khsbrno.cz
   
IT   541 126 422 Fichtl Miloš, Bc.  milos.fichtl@khsbrno.cz
   
Odd. ekonomické (EKON)
EKON   541 126 451 Holubová Ivana   ivana.holubova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
Odd. provozně-organizační (PROV)
PROV   541 126 429 Kocourková Lenka   lenka.kocourkova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
 
 
KHS JMK, pracoviště BRNO, Pellicova 29/31, 602 00 Brno
Oddělení Telefon Jméno E-mail
Odbor hygieny práce (HP)
Odbor hygieny práce (HP)   543 516 829 Doležal Miroslav, MUDr.  miroslav.dolezal@khsbrno.cz
  ředitel odboru  
Odd. hygieny práce (HP) - okresy Brno-město a Brno-venkov
HP   543 516 826 Gazdíková Barbara, MUDr.  barbara.gazdikova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HP   543 516 827 Adamcová Alena   alena.adamcova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 816 Boušková Kateřina, DiS.  katerina.bouskova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 817 Brulíková Věra   vera.brulikova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 820 Čumbová Marie, DiS.  marie.cumbova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 823 Ježová Martina, Mgr., DiS.  martina.jezova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 815 Kintrová Magdalena   magdalena.kintrova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 821 Kmentová Šárka   sarka.kmentova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 819 Knoflíčková Eva   eva.knoflickova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 820 Krištofová Helena   helena.kristofova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 830 Kučerová Jana, DiS.  jana.kucerova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 818 Lőwová Hana   hana.lowova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 830 Nehybková Jitka, DiS.  jitka.nehybkova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 825 Plánková Andrea, DiS.  andrea.plankova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 824 Rohlínková Jana   jana.rohlinkova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 822 Tesaříková Martina, Mgr.  martina.tesarikova@khsbrno.cz
   
HP   543 516 824 Voborná Jana   jana.voborna@khsbrno.cz
   
Odd. nemocí z povolání (NzP)
NzP   543 516 813 Babičová Viera, MUDr.  viera.babicova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
NzP   543 516 812 Mičánková Monika, Mgr.  monika.micankova@khsbrno.cz
   
NzP   543 516 811 Vašáková Irena   irena.vasakova@khsbrno.cz
   
 
 
KHS JMK, územní pracoviště BLANSKO, Mlýnská 2, 678 29 Blansko
Oddělení Telefon Jméno E-mail
Podatelna
Podatelna   516 497 110 Veselá Martina   martina.vesela@khsbrno.cz
  fax 516 497 111  
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
HOK   Křížová Danuše, RNDr.  danuse.krizova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Vyškov
tel. 516 777 521  
HOK   516 497 163 Artimová Dana, Ing.  dana.artimova@khsbrno.cz
   
HOK   516 497 151 Dvořáková Jana, Ing.  jana.dvorakova@khsbrno.cz
   
HOK   516 497 114 Kellnerová Eva, Mgr., Ph.D.  eva.kellnerova@khsbrno.cz
   
HOK   516 497 162 Málková Jitka   jitka.malkova@khsbrno.cz
   
HOK   516 497 112 Rajtšlégrová Petra, Bc.  petra.rajtslegrova@khsbrno.cz
   
HOK   516 497 152 Staňková Blanka, RNDr.  blanka.stankova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny výživy (HV)
HV   516 497 160 Martincová Kateřina, Mgr.  katerina.martincova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HV   516 497 161 Popelková Hana, Ing.  hana.popelkova@khsbrno.cz
   
HV   516 497 164 Tajovská Eliška, MVDr.  eliska.tajovska@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
HDM   Marinčáková Olga, Ing.  olga.marincakova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Vyškov
tel. 516 777 516  
HDM   516 497 101 Bejčková Libuše   libuse.bejckova@khsbrno.cz
   
HDM   516 497 101 Němcová Eva   eva.nemcova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny práce (HP)
HP   516 497 140 Blažková Hana, Mgr.  hana.blazkova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HP   516 497 141 Haasová Radka   radka.haasova@khsbrno.cz
   
HP   516 497 141 Hromková Petra, Ing.  petra.hromkova@khsbrno.cz
   
Odd. protiepidemické (EPID)
EPID   Hiršová Marie, MUDr.  marie.hirsova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Vyškov
tel. 516 777 514  
EPID   516 497 150 Čevelová Jana   jana.cevelova@khsbrno.cz
   
EPID   516 497 150 Kalová Veronika, Mgr.  veronika.kalova@khsbrno.cz
   
EPID   516 497 153 Zavoralová Radka, Mgr.  radka.zavoralova@khsbrno.cz
   
 
 
KHS JMK, územní pracoviště BŘECLAV, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
Oddělení Telefon Jméno E-mail
Podatelna
Podatelna   519 305 155 Netíková Petra   petra.netikova@khsbrno.cz
  fax 519 305 159  
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
HOK   Švarcová Jaroslava, Ing.  jaroslava.svarcova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Hodonín
tel. 518 398 620  
HOK   519 305 147 Cigánková Martina, Ing.  martina.cigankova@khsbrno.cz
   
HOK   519 305 148 Jančarová Luďka, Ing.  ludka.jancarova@khsbrno.cz
   
HOK   519 305 147 Janíková Zlata, DiS.  zlata.janikova@khsbrno.cz
   
HOK   519 305 146 Ptáčková Marcela, Ing.  marcela.ptackova@khsbrno.cz
   
HOK   519 305 141 Uhlíř Břetislav, Bc.  bretislav.uhlir@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny výživy (HV)
HV   Damborská Květoslava, MUDr.  kveta.damborska@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Hodonín
tel. 518 398 630  
HV   519 305 162 Pernicová Blanka, DiS.  blanka.pernicova@khsbrno.cz
   
HV   519 305 161 Šmídová Martina, Bc.  martina.smidova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
HDM   Blahová Marcela, Ing.  marcela.blahova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Brno - Jeřábkova 4
tel. 545 113 064  
HDM   519 305 145 Gajdová Šárka   sarka.gajdova@khsbrno.cz
   
HDM   519 305 145 Kolouchová Marie, Ing., DiS.  marie.kolouchova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny práce (HP)
HP   Esterková Lenka, Mgr.  lenka.esterkova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Hodonín
tel. 518 398 681  
HP   519 305 142 Bučková Lenka, Mgr.  lenka.buckova@khsbrno.cz
   
HP   519 305 143 Konečná Anna   anna.konecna@khsbrno.cz
   
HP   519 305 144 Vnenčáková Radka, DiS.  radka.vnencakova@khsbrno.cz
   
Odd. protiepidemické (EPID)
EPID   519 305 152 Juráš Peter, MUDr.  peter.juras@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
EPID   519 305 157 Harťanská Ivana, MVDr.  ivana.hartanska@khsbrno.cz
   
EPID   519 305 149 Hromek Pavel   pavel.hromek@khsbrno.cz
   
EPID   519 305 150 Jeřábková Ivana   ivana.jerabkova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny zdravotnických zařízení, dezinsekce a deratizace (HZZ a DD)   519 305 160 Šebesta Oldřich, RNDr.  oldrich.sebesta@khsbrno.cz
   
 
 
KHS JMK, územní pracoviště HODONÍN, Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
Oddělení Telefon Jméno E-mail
Podatelna
Podatelna   518 398 611 Vajdíková Marcela   marcela.vajdikova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
HOK   518 398 620 Švarcová Jaroslava, Ing.  jaroslava.svarcova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HOK   518 398 622 Kocianová Blanka   blanka.kocianova@khsbrno.cz
   
HOK   518 398 622 Kužel Lukáš, Mgr.  lukas.kuzel@khsbrno.cz
   
HOK   518 398 621 Pospíšilová Lenka, Ing.  lenka.pospisilova@khsbrno.cz
   
HOK   518 398 621 Strachota Petr   petr.strachota@khsbrno.cz
   
HOK   518 398 645 Žádníková Daniela, RNDr.  daniela.zadnikova@khsbrno.cz
  současně i pracoviště Brno - Jeřábkova 4
tel. 545 113 025  
Odd. hygieny výživy (HV)
HV   518 398 630 Damborská Květoslava, MUDr.  kveta.damborska@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HV   518 398 631 Plechatá Gabriela, Mgr.  gabriela.plechata@khsbrno.cz
   
HV   518 398 631 Vavříková Zdeňka, DiS.  zdena.vavrikova@khsbrno.cz
   
Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM)
Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM)   518 398 688 Hadámková Marcela, MVDr.  marcela.hadamkova@khsbrno.cz
  ředitelka odboru  
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
HDM   Blahová Marcela, Ing.  marcela.blahova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Brno - Jeřábkova 4
tel. 545 113 064  
HDM   518 398 690 Štefaníková Marta   marta.stefanikova@khsbrno.cz
   
HDM   518 398 690 Vachová Andrea   andrea.vachova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny práce (HP)
HP   518 398 681 Esterková Lenka, Mgr.  lenka.esterkova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HO   518 398 682 Flašarová Klára, Mgr.  klara.flasarova@khsbrno.cz
   
HP   518 398 682 Krieglerová Jitka   jitka.krieglerova@khsbrno.cz
   
HP   518 398 682 Větříšková Eva   eva.vetriskova@khsbrno.cz
   
Odd. protiepidemické (EPID)
EPID   Juráš Peter, MUDr.  peter.juras@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Břeclav
tel. 519 305 152  
EPID   518 398 641 Dubná Ivana   ivana.dubna@khsbrno.cz
   
EPID   518 398 641 Kubová Lenka   lenka.kubova@khsbrno.cz
   
EPID   518 398 644 Slámová Blanka   blanka.slamova@khsbrno.cz
   
EPID   518 398 640 Šmíd Libor, MUDr.  libor.smid@khsbrno.cz
   
 
 
KHS JMK, územní pracoviště VYŠKOV, Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov
Oddělení Telefon Jméno E-mail
Podatelna
Podatelna   516 777 511 Zouharová Eva   eva.zouharova@khsbrno.cz
  fax 516 777 512  
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
HOK   516 777 521 Křížová Danuše, RNDr.  danuse.krizova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HOK   516 777 519 Leznarová Lucie, Ing., DiS.  lucie.leznarova@khsbrno.cz
   
HOK   516 777 520 Růžičková Stanislava   stanislava.ruzickova@khsbrno.cz
   
HOK   516 777 520 Štrajtová Iva   iva.strajtova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny výživy (HV)
HV   Martincová Kateřina, Mgr.  katerina.martincova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Blansko
tel. 516 497 160  
HV   516 777 517 Kotlánová Jana   jana.kotlanova@khsbrno.cz
   
HV   516 777 517 Světlíková Eva   eva.svetlikova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
HDM   516 777 516 Marinčáková Olga, Ing.  olga.marincakova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HDM   516 777 516 Holcmanová Šárka, Mgr.  sarka.holcmanova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny práce (HP)
HP   Blažková Hana, Mgr.  hana.blazkova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení

současně i pracoviště Blansko
tel. 516 497 140  
HP   516 777 522 Krásenský Vlastimil, Ing.  vlastimil.krasensky@khsbrno.cz
   
HP   516 777 523 Palíšková Vladimíra   vladimira.paliskova@khsbrno.cz
   
HP   516 777 523 Patloková Petra, DiS.  petra.patlokova@khsbrno.cz
   
Odd. protiepidemické (EPID)
EPID   516 777 514 Hiršová Marie, MUDr.  marie.hirsova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
EPID   516 777 513 Doleželová Renata   renata.dolezelova@khsbrno.cz
   
EPID   516 777 513 Vrtílková Renata   renata.vrtilkova@khsbrno.cz
   
 
 
KHS JMK, územní pracoviště ZNOJMO, MUDr. Jana Janského 15, 669 02 Znojmo
Oddělení Telefon Jméno E-mail
Podatelna
Podatelna   515 213 711 Darvašová Vladimíra   vladimira.darvasova@khsbrno.cz
  fax 515 213 753  
Odd. hygieny obecné a komunální (HOK)
HOK   515 213 710 Stehlík Pavel, Ing.  pavel.stehlik@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HOK   515 213 713 Grossová Alice   alice.grossova@khsbrno.cz
   
HOK   515 213 710 Hegerová Alena, Ing.  alena.hegerova@khsbrno.cz
   
HOK   515 213 715 Valendová Zdenka   zdenka.valendova@khsbrno.cz
   
HOK   515 213 714 Vinklarová Kamila, Mgr.  kamila.vinklarova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny výživy (HV)
HV   515 213 705 Kovaříková Lucie, Ing.  lucie.kovarikova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HV   515 213 706 Potůčková Lenka, DiS.  lenka.potuckova@khsbrno.cz
   
HV   515 213 706 Povolná Libuše   libuse.povolna@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny dětí a mladistvých (HDM)
HDM   515 213 709 Veverková Dagmar, Mgr.  dagmar.veverkova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HDM   515 213 703 Bedřichová Šárka   sarka.bedrichova@khsbrno.cz
   
HDM   515 213 701 Galatíková Miluše, Mgr.  miluse.galatikova@khsbrno.cz
   
Odd. hygieny práce (HP)
HP   515 213 707 Řehka Václav, MUDr.  vaclav.rehka@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
HP   515 213 708 Brulík Petr, Bc.  petr.brulik@khsbrno.cz
   
HP   515 213 708 Kornellyová Hana   hana.kornellyova@khsbrno.cz
   
Odd. protiepidemické (EPID)
EPID   515 213 702 Kliková Martina, Ing.  martina.klikova@khsbrno.cz
  vedoucí oddělení  
EPID   515 213 712 Gambová Marcela   marcela.gambova@khsbrno.cz
   
EPID   515 213 712 Raabová Lucie, DiS.  lucie.raabova@khsbrno.cz
   
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz