ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
„Pokud chceme zdravější dospělé, musíme se naučit zdravě jíst už v dětství.“
Za vznikem projektu „Zdravá školní jídelna“ stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví. Participují na něm odborníci z praxe – specialisté na výživu, šéfkuchař a nutriční terapeuti. Výzkumy potvrzují, že děti, které se stravují ve škole, méně často trpí nadváhou a obezitou. Jídelny navíc ovlivňují jejich chutě a stravovací návyky.
Projekt zahrnuje širokou škálu kritérií, která se ke zdravému stravování vztahují – základ tvoří hodnocení jídelního lístku, správné vedení spotřebního koše, vstřícný přístup pedagogů ke zdravému stravování, komunikace s rodiči, vzdělávání dětí v oblasti výživy a také kultivované prostředí jídelny.
Informace a publikace ke stažení na www.zdravaskolnijidelna.cz
Jak se zapojit do projektu
Pokud se rozhodnete, že máte zájem o vstup do projektu, doporučujeme nejprve vyplnit autoevaluační dotazník. V něm se zevrubně seznámíte s kritérii, jejichž plnění je v projektu vyžadováno. Zjistíte tak, které oblasti je ve vaší jídelně potřeba zlepšit. Vzhledem k tomu, že projekt umožňuje sdílet příklady dobré praxe, můžete získat četné informace o tom, jak obohatit nabídku jídelny. Zkušenosti jsou vzájemně sdíleny také na facebooku. Pokud máte chuť se pustit do práce a plnit jednotlivá kritéria, a pokud chcete, aby vám byl oporou lektor, který vás metodicky povede, pak na webových stránkách projektu vyplňte registrační formulář. Lektor, který vám bude přidělen, se s vámi spojí.
Jak získáte certifikát
Usoudíte-li, že jídelna splnila všechna kritéria, můžete si provést kontrolu podle autoevaluačního dotazníku. Kontaktujte lektora, který provede závěrečné hodnocení. Lektor zhodnotí průběh projektu v evaluačním dotazníku, přidá komentář k plnění kritérií a vyhodnotí jídelníčky a spotřební koš za 3 měsíce. Nedílnou součástí je návštěva školní jídelny pro zjištění na místě, případně pořízení fotodokumentace. Při úspěšném splnění všech požadavků doporučí lektor vydání certifikátu.
Kdo vám s tím pomůže
Vždy máte možnost oslovit členy týmu „Zdravá školní jídelna“ v Praze, nebo některého z lektorů pro Jihomoravský kraj. Jejich seznam je průběžně aktualizován na webových stránkách projektu.
Na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje jsou vám k dispozici tito lektoři:

Mgr. Ivana Tylčerová:  ivana.tylcerova@khsbrno.cz
Šárka Bedřichová (Znojmo):  sarka.bedrichova@khsbrno.cz   
Andrea Vachová (Hodonín):  andrea vachova@khsbrno.cz   
Mgr. Dagmar Veverková (Znojmo):  dagmar.veverkova@khsbrno.cz
Krajská hygienická stanice JmK pořádá semináře, na nichž máte možnost získat potřebné informace a sdílet svoje zkušenosti. Aktuální informace o jejich konání jsou uveřejňovány na www.khsbrno.cz.
Publikace:
Manuál pro školní jídelny 2017
Rádce školní jídelny 1
Rádce školní jídelny 2
Rádce školní jídelny 3
Solme s rozumem – jak na to