Veřejné zakázky

KHS JmK - oprava plotové zdi a nádvoří Kabátníkova, Brno   (stav: zrušení Stanovení výdajů)
  Zadávací dokumentace
  Zadávací dokumentace - Příloha č.1   (projekt)
  Zadávací dokumentace - Příloha č.2   (rozpočet)
  Vrácení Stanovení výdajů