Úřední hodiny

Úřední dny pro styk se stranami

    pondělí a středa :      8,00 – 12,00  a  13,00 - 17,00 hod.,  jinak po telefonické domluvě

Nahlížení do spisů

O možnosti nahlížení do spisů, které dosud nebyly uzavřeny, rozhoduje pověřená úřední osoba na oddělení KHS JmK, která spis vede.
Nahlížení do uzavřených spisů mají oprávněné osoby možnost ve spisovně KHS JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno.
Pro nahlížení do spisů je určena doba  pondělí a středa:  8,00 - 12,00  a  13,00 - 16,30 hod., jinak po telefonické domluvě.

Místo pro podávání podnětů

 • Písemně (vč. příjmu veškeré pošty)
  Podatelna KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 BRNO a podatelny územních pracovišť
     pondělí a středa : 8,00 - 12,00  a  13,00 - 17,00 hod.
     úterý a čtvrtek : 8,00 - 12,00  a  13,00 - 14,00 hod.
     pátek : 8,00 - 12,00 hod.

 • Osobně či telefonicky
  Ředitel KHS JmK, Jeřábkova 4, BRNO - tel: 545 113 030, fax: 545 113 099
  nebo kterýkoliv odborný pracovník KHS JmK

 • Elektronicky - E-mail: podatelna@khsbrno.cz

 • (ID: jaaai36)

Místo pro podávání žádostí o informace   (dle zák.č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • Písemně – podatelna KHS JmK,  podatelny územních pracovišť
 • Osobně či telefonicky – ředitel KHS JmK
 • Elektronicky – E-mail: podatelna@khsbrno.cz
 • (ID: jaaai36)