ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ  -  Evropský projekt podpory zdraví
 
  • Charakteristika Školy podporující zdraví  (ŠPZ)
  • Proč se zapojit do projektu ŠPZ
  • Jak vstoupit do programu ŠPZ - pro nové zájemce
  • Projekt podpory zdraví ve vlastní škole
  • Seznam certifikovaných Zdravých škol Jmk
  • Seznam poradců programu ŠPZ v Jmk
  • Zajímavé odkazy