ELEKTRONICKÁ PODATELNA
Elektronická podatelna přijímá podání se zaručeným elektronickým podpisem (včetně příloh).

Typy přijímaných souborů:

 • pdf   (Portable Document Format),
 • pdf/a   (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • xml   (Extensible Markup Language Document),
 • fo/zfo   (602XML Filler dokument),
 • html/htm   (Hypertext Markup Language Document),
 • rtf   (Rich Text Format),
 • txt (ISO 8859-2)   (prostý text),
 • doc/docx   (MS Word Document),
 • xls/xlsx   (MS Excel Spreadsheet),
 • jpg/jpeg   (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • png   (Portable Network Graphics),
 • tif/tiff   (Tagged Image File Format),
 • gif   (Graphics Interchange Format).
Maximální velikost elektronické datové zprávy (e-mail): 20 MB včetně příloh.

Charakteristika elektronického podpisu: Podpis je založený na kvalifikovaném certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Podání obsahuje veřejnou část kvalifikovaného certifikátu, na kterém je podpis založen.

Elektronická adresa: podatelna@khsbrno.cz

Elektronická podatelna potvrdí přijetí zprávy. Potvrzení, které obsahuje předmět doručené zprávy, časové údaje doručení a závěr ověření elektronického podpisu, bude zasláno na adresu odesílatele spolu s elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance KHS Jmk.

Datová zpráva, u které bude zjištěna přítomnost škodlivého kódu, bude odstraněna. V tomto případě nebude odesláno potvrzení o přijetí zprávy.

Oprávněná pracovnice elektronické podatelny: Hana Mikulecká