Otravy, intoxikace - pokyny
Otravy způsobené houbami, rostlinami, živočichy, alkoholem, drogami, zasažení a intoxikace chemickými látkami: v případě laických i lékařských dotazů na postup při akutní intoxikaci (otravě) je nutné obrátit se na Toxikologické informační středisko (TIS) Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.
Telefonní linky pro akutní intoxikace: 224 919 293,   224 915 402
e-mail: tis@vfn.cz


Publikace zveřejněné na webových stránkách TIS:
Abeceda otrav
Dětské otravy - umíte si s nimi poradit?
První pomoc při zasažení chemickými látkami