Odkazy
 
   Ministerstvo zdravotnictví ČR
   Státní zdravotní ústav Praha
   Státní zdravotní ústav Praha - podpora zdraví  (náplň činnosti, dislokovaná pracoviště)
   Státní zdravotní ústav Praha - prevence AIDS
   Vyšetřování HIV/AIDS v Jihomoravském kraji
   Jihomoravský kraj
    

 Krajské hygienické stanice

   Hygienická stanice hlavního města Prahy
   KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
   KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
   KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
   KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
   KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
   KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
   KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
   KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
   KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
   KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
   KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
   KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
 

 Zdravotní ústavy

   ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem
   ZÚ se sídlem v Ostravě