Přírodní koupací biotop Brno - jih
Koupaliště ve volné přírodě
Obec Brno - jih

Provozovatel

  • Statutární město Brno, městská část Brno - jih
  • Sídlo provozovatele:  Mariánské náměstí 152/13, Komárov, 617 00 Brno
  • IČO:  035 65 173
  • Odpovědný zástupce: Ing. Pavel Doleček, ředitel Koupaliště Brno-jih, příspěvkové organizace

Vybavenost

  • 4 venkovní dvojsprchy sloužící pro předkoupací hygienu
  • hřiště na plážový volejbal
  • 4 venkovní převlékací kabiny
  • budova zázemí (sklad, WC, první pomoc/plavčík, převlékárna, uzamykatelné skříňky)
  • budova WC (WC muži, WC ženy, WC osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)
  • zpevněné plochy a ostatní mobiliář

Popis

Areál stavby povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání se nachází ve městě Brně, v městské části Brno – jih mezi ulicemi Kšírova, Hněvkovského a Sokolova.
Zájmová oblast se nachází v blízkosti řeky Svratky, na jejím pravém břehu, ve vzdálenosti cca 65 m. Koupací nádrž - vodní plocha o max. rozměrech 43 x 93 m, o ploše 2750 m²,
hloubka 0,0 – 3,0 m, s kapacitou vodní plochy 105 koupajících.
Dětské brouzdaliště o rozměrech 22 x 13 m, o ploše 200 m², hloubka 0,0 - 0,4 m. Součástí brouzdaliště jsou vodní atrakce – hřib, vodní skluzavka a vodní houpačka.
K areálu přírodního koupaliště (vně oplocení samotného areálu) přináleží parkoviště.


Kontrola kvality vody v roce 2019

datum teplota °C - pláž hodnocení poznámka
20.05.2019 17.6 1-
03.06.2019 23,4 1-
17.06.2019 25,4 1-
24.06.2019 25,7 1-
08.07.2019 23,8 1-
15.07.2019 23,1 1-
22.07.2019 24,9 1-
05.08.2019 24 1-
12.08.2019 25,8 1-
26.08.2019 25,1 1-
09.09.2019 19,9 1-
Legenda
1 voda vhodná ke koupání
2 voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi
3 zhoršená jakost vody
4 voda nevhodná ke koupání
5 voda nebezpečná ke koupání - zákaz koupání
 X    měření nebylo provedeno

Přehled kvality vody v minulé sezóně

datum teplota °C - pláž hodnocení
21.05.2018     21,0 1
04.06.2018     25,7 1
18.06.2018     25,2 1
25.06.2018     18,6 1
09.07.2018     23,8 1
23.07.2018     24,0 1
06.08.2018     27,8 1
20.08.2018     27,8 1
03.09.2018     21,3 1