DATOVÁ SCHRÁNKA  -  ID: jaaai36,  IČ: 71009191
typ schránky: Orgán veřejné moci,  povolený formát zasílaných příloh: .PDF
A K T U A L I T Y
  AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁVĚRECH SZD NAD STRAVOVACÍMI SLUŽBAMI V JMK

   Rušení biocidních přípravků -   informace HH ČR
   Aktuální pylové zpravodajství (r. 2016)
   "Vaše cesty k bezpečí" -   informační projekt HZS JMK
   "Jednotné kontaktní místo" -   Magistrát města Brna
 

  Epidemiologie

    Očkování proti chřipce v sezóně 2017/2018   -   doporučení České vakcinologické společnosti (15.9.2017)
    Očkování proti pneumokokovým nákazám   -   metodický postup od 1.8.2017 (15.9.2017)
    EPIDEMIE INFEKČNÍ ŽLOUTENKY (virové hepatitidy typu A) v Jm kraji (12.1.2018)
    DOPORUČENÍ K PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ ŽLOUTENKY (r.2017)
    Doporučení a rady pro kontakty s VHA (21.7.2016)
    Spalničky - upozornění MZ ČR (14.7.2017)
    Legionelóza - informace pro cestovatele do Dubaje (3.2.2017)
    Monitoring komárů na území Jm kraje    -   aktuální situace (r.2017)
    Předpověď aktivity klíšťat    -   Český hydrometeorologický ústav (r.2017)
 

  Hygiena obecná a komunální

    Bazény (r.2017)
    Obtěžování hlukem     -     časopis HYGIENA č.1/2016 (5.5.2016)
    Informace o novele zákona o ochraně veřejného zdraví (3.12.2015)
    Povinnosti pro poskytování  UBYTOVACÍCH SLUŽEB (1.1.2015)
    Překročení limitů znečištění ovzduší (22.1.2013)
    Požadavky SÚJB při nakládání s náplněmi ionexových filtrů nasycenými uranem (14.3.2011)
    Výsledky státního zdravotního dozoru v provozovnách služeb a na koupalištích Jm kraje     
 

  Hygiena dětí a mladistvých

    Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti v JMK k 1.9.2017 (1.9.2017)
    Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních (19.12.2016)
    Dětská skupina (3.2.2016)
    Kontakt na metodičku MPSV pro JmK   -  podpora implementace dětských skupin (2.11.2016)
    Informace pro pořadatele zotavovacích akcí, jiných podobných akcí, škol v přírodě (21.4.2017)
    Ohlášení školy v přírodě (21.4.2017)
    Ohlášení zotavovací akce pro děti (21.4.2017)
    Prohlášení o bezinfekčnosti (21.4.2017)
    Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (21.4.2017)
    Venkovní hrací plochy sledované v r.2012          (průběžně aktualizováno)
 

  Hygiena práce

    Pravidla pro nakládání s chemickými látkami    -   povinnost vypracování písemných pravidel (20.4.2016)
 

  Zdravotní politika a podpora zdraví

    Projekt Zdravá školní jídelna (3.4.2017)
    Výzva Hlavního hygienika ČR "Solme s rozumem" (2.3.2016)
    Zdravý Jihomoravský kraj (10.9.2015)
    Brno Zdravé město (10.9.2015)
    Zdravé město Hodonín (10.9.2015)
    Škola podporující zdraví (10.9.2015)
    Školní stravování 2015/2016: studie obsahu nutrietů v obědech dětí (30.9.2016)
 

  Hygiena výživy a PBU

    Výsledky regionálního úkolu SŮL     Příloha 1     Příloha 2 (15.9.2017)
    Zpráva o činnosti oddělení HV za 1. pololetí 2017 (28.7.2017)
    Zpráva o činnosti oddělení PBU za 1. pololetí 2017 (28.7.2017)
    Jak probíhá kontrola potravinářského podniku? (15.9.2017)
    Výsledky regionálního úkolu VHA (20.6.2017)
    Rady k nevyhovujícím výrobkům určeným pro styk s potravinami (2.5.2017)
    Máte potíže po konzumaci potravin? Projekt Nutrivigilance (4.1.2017)
    Informace k oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků
    Dovoz plastového a kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Číny a Hongkongu  
    Informace o povinnostech recyklačních závodů