Přístup k informacím - zákon č. 106/1999 Sb.
Výběr roku        

Případ  49/2019

HV - rozhodovací praxe KHS

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  48/2019

HOK - hluk v části obce Veselka

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  47/2019

HP - závazné stanovisko Brno, Šumavská

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  46/2019

HOK - hluk z dopravy v oblasti Brno-Bosonohy

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  45/2019

HV - kontrola v restauraci La Strada, Brno

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  44/2019

HOK - obce s veřejným vodovodem

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  43/2019

HV - Horova 28, Brno

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  42/2019

HOK/HP - hluk z provozu Prádelny HOMOLA

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  41/2019

HOK - seznam vodovodů

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha xlsx

Případ  40/2019

HP - výskyt azbestu 4

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  39/2019

EPID - výskyt spalniček, příušnic a zarděnek 2

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  38/2019

HOK - stavební činnost v lokalitě Havlov

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  37/2019

HV - stánky se zmrzlinou

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  36/2019

HOK - hlukový limit

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  35/2019

HOK - rozhodnutí KHS JmK

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  34/2019

HOK - hluk - Bayerova 6, Brno

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  33/2019

HP - hluk ze společnosti Letoplast s.r.o.

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  32/2019

HOK - hluk - parcely Vojkovice u Židlochovic

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  31/2019

HP - lom Želešice

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  30/2019

HDM - výsledky šetření - Kotlářská 9, Brno

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  29/2019

HOK - hluk - Pustiměř

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  28/2019

HDM - výjimky ze zákonů a norem - Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  27/2019

HDM - šetření v MŠ a ZŠ Vedrovice

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  26/2019

HOK - hluk

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  25/2019

HP - šetření - Elektrobock CZ s.r.o.

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  24/2019

HP - výskyt azbestu 3

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  23/2019

Přístroj na zpracování ovoce

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  22/2019

HOK/HP - hlučnost v objektu Bayerova 6, Brno

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  21/2019

HV - rušení nočního klidu - "Vinárna pod radnicí"

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  20/2019

HOK - hluková zátěž z dopravy v oblasti Brno-město

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  19/2019

HOK/HP - těžba štěrkopísku 2

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  18/2019

HOK/HP - těžba štěrkopísku

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  17/2019

HOK - podzemní vody - Brno-střed

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  16/2019

HOK - výjimky z hlukových limitů - ŘSD

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  15/2019

HOK - závazné stanovisko k projektu ,,Mendel Plaza"

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  14/2019

HOK - měření hluku KHS JmK

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  13/2019

HOK/HP/HV/EPID - kontroly - Ing. Anžela Jemelková

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  12/2019

HOK/HP/HV/HDM/EPID Kontrola na adrese Horova 55, Brno

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  11/2019

HOK - měření hluku ze sportovní haly v Kyjově

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  10/2019

HP - výskyt azbestu 2

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  9/2019

EPID - výskyt spalniček, příušnic a zarděnek

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  8/2019

HZZ a DD - kontrola v DD Dagmar

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  7/2019

EPID - výskyt spalniček

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  6/2019

HOK - SVJ Opálkova 1 - informace ohledně nadměrné hlučnosti výtahu

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  5/2019

HP - výskyt azbestu

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  4/2019

HV - Bar 999, Bratislavská 34, Brno - výsledky kontroly

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  3/2019

EPID - výskyt nemocí/trvalé následky/úmrtí - spalničky, zarděnky, příušnice, meningokokové onemocněn

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  2/2019

HV - počet kontrol, výše udělených pokut prodejcům potravin - r. 2007-2018

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  1/2019

HZZ a DD - výskyt hmyzu v BD Stavební 9

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf