Přístup k informacím - zákon č. 106/1999 Sb.
Výběr roku        

Případ  4/2019

HV - Bar 999, Bratislavská 34, Brno - výsledky kontroly

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  3/2019

EPID - výskyt nemocí/trvalé následky/úmrtí - spalničky, zarděnky, příušnice, meningokokové onemocněn

Žádost o informaci: ...dokument pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf

Případ  2/2019

HV - počet kontrol, výše udělených pokut prodejcům potravin - r. 2007-2018

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf

Případ  1/2019

HZZ a DD - výskyt hmyzu v BD Stavební 9

Žádost o informaci: ...dokument pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf
      příloha k žádosti:      příloha pdf

Odpověď na žádost: ...dokument pdf
      příloha k odpovědi:      příloha pdf