mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Volná pracovní místa

Nabídka volných služebních míst
Nabídka volných služebních míst je vždy zveřejňována na úřední desce KHS JmK.

Nabídka volných pracovních míst
Pracovnice na úklid územního pracovište Vyškov KHS JmK
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz