mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky jsou na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019, Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele, Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, s ID Z0001193 v elektronickém nástroji Tender arena.

14.04.2020KHS Jihomoravského kraje - multifunkční tisková zařízení
   zadavací dokumentace
   příloha č.1  
   příloha č.2  
   příloha č.3  
   příloha č.4  
   příloha č.5  
   příloha č.6  
plnění zakázky
08.04.2020KHS Jihomoravského kraje - zhotovení informačních tabulí
   zadavací dokumentace
   příloha č.1  
   příloha č.2  
plnění zakázky
14.04.2020 - KHS Jihomoravského kraje - multifunkční tisková zařízení
Stav zakázky -  
08.04.2020 - KHS Jihomoravského kraje - zhotovení informačních tabulí
Stav zakázky -  
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz