mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Řešení mimořádných situací
Odborné výjezdové skupiny pro případné řešení havarijních situací
Jméno Zařazení Mobilní telefon
ŘEDITELSTVÍ KHS JMK
Ing. David KŘIVÁNEK ředitel KHS JMK 602 751 836
MUDr. Hana POKORNÁ zástupce ředitele KHS JMK 602 786 246
SKUPINA HYGIENICKO – TOXIKOLOGICKÁ
Ing. Miroslav STANĚK vedoucí skupiny 724 181 717
MUDr. Barbara GAZDÍKOVÁ člen skupiny – toxikologie 606 755 516
MVDr. Ilona KRUŽÍKOVÁ člen skupiny – potraviny 778 706 441
SKUPINA EPIDEMIOLOGICKÁ A DDD
MUDr. Renata CIUPEK vedoucí skupiny 728 647 598
MUDr. Radka BOHÁČOVÁ člen skupiny 724 181 716
MUDr. Petra ECLEROVÁ člen skupiny 778 706 430


Vysoce nakažlivé nemoci - mezinárodní zdravotnické předpisy

Povodně

Pandemie
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz