Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK
nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady

Nápravná opatření uložena dne Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady odstraněny dne Současný stav
05.11.2019 Krčma a hotel u Císařské cesty
Branišovice 200, 671 77 Branišovice
Kubant s.r.o.
29373425
671 77, Branišovice 200
Závady v provozní hygieně 
Fotodokumentace
Nařízena sanitace dle § 84 odst.1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb; byla uložena sankce 14.11.2019V provozovně byla provedena sanitace. Závady byly odstraněny 
Fotodokumentace
11.11.2019 Bejkárna U Vola
Národních hrdinů 3482/22a, 690 02 Břeclav
Vladimír Dobša
63406985
Národních hrdinů 311/20, 690 02 Břeclav
Byly nalezeny potraviny a pokrmy bez jakéhokoliv značení a identifikace, byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti, potraviny byly uchovávány při nevyhovujících podmínkách skladování, byly zjištěny závady v provozní a osobní hygieně  
Fotodokumentace
Byl vydán příkaz k provedení sanitace a pozastavení výkonu činnosti kuchyně dle § 84 odst.1 písm. b) a písm. n) zákona č. 258/2000 Sb., rozhodnutí k nařízení likvidace pokrmů a surovin dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. Byla uložena sankce  12.11.2019Byla provedena sanitace potravinářského podniku, potraviny byly uchovávány při odpovídajících podmínkách skladování, polotovary byly značeny a identifikovány, bylo zajištěno odpovídající sanitární zázemí personálu. Byl doložen doklad o likvidaci potravin a pokrmů
 
Fotodokumentace
22.11.2019 Asijské bistro Dragon, v objektu Hypermarketu Albert
Hraniční 1257, 691 41 Břeclav-Poštorná
Ngoc Lai Tran
28684745
Komenského 1084/97, 323 00 Plzeň-Bolevec

V potravinářském podniku není u umývadla, sloužící k mytí rukou personálu, k dispozici tekoucí teplá voda, byly zjištěny závady v provozní hygieně - znečištěné chladící zařízení. Syrová slepičí vejce byla uchovávána při nevhodných podmínkách skladování, byly nalezeny zchlazené a zmražené masné polotovary bez jakéhokoliv značení a identifikace. Personál nemá k dispozici sanitární zázemí vyčleněné pro pracovníky v potravinářství. V potravinářském podniku byly skladovány věci nesouvisející s provozem.
 
Fotodokumentace
Bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb. a byla nařízena likvidace zchlazených a zmražených masných polotovarů dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. a uložen finanční postih 25.11.2019
Byla provedena sanitace potravinářského podniku, v mrazícím zařízení se již nevyskytovaly neidentifikovatelné polotovary, u umývadla na mytí rukou personálu byla zajištěna tekoucí voda, potraviny jsou uchovávány při odpovídajících teplotách skladování, bylo zajištěno sanitární zázemí vyčleněné pro personál. 
Fotodokumentace
Poslední aktualizace provedena 12.12.2019            Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.