Aktuální informace o závěrech státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami v JMK
nápravná opatření uložená za zjištěné hrubé hygienické závady

Nápravná opatření uložena dne Kontrolovaný objekt/provozovna
(název, adresa)
Kontrolovaná osoba
(název, IČO, sídlo)
Zjištěný stav objektu - závady Přijatá nápravná opatření Závady odstraněny dne Současný stav
14.06.2019 Stánek s občerstvením AISHA SUPER DONER KEBAB,
Novolíšeňská/Jírova, Brno-Líšeň ( u točny MHD)
mgr. Eva Samih
05833213
Na Bitýškách 578, Veverská Bitýška
Stánek nebyl v době kontroly napojen na přívod tekoucí pitné vody, bylo porušeno nař. ES č.852/2004 čl. 4 odst. 2 příloha 2 kap. II bod 1 písm a) a kap. I bod 1 bod 4
Teplota v chladícím zařízení neodpovídá požadavkům pro uchování daných potravin - porušeno nař. ES č. 852/2004 čl. 4 odst. 2 příloha 2. kap. IX bod 5 
Fotodokumentace
okamžité uzavření stánku s občerstvením s využítím § 84 odst. 1 písm r zákona č. 258/2000 Sb.
byl uložen finanční postih 
  
02.07.2019 Penzion Jana
Radějov, ev. č. 369
Milan Teraz
61396419
Radějov, ev. č. 369
- provozovna není udržována v čistotě a dobrém stavu
- nedostatečně prováděn úklid kuchyně 
Fotodokumentace
- nařízeno provedení sanitace dle § 84 odst. 1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb.
- uložen finanční postih  
30.07.2019- závady odtsraněny
- provedena sanitace 
Fotodokumentace
18.07.2019 Penzion Zaječák
Hlavní 113, 691 05 Zaječí
Penzion Zaječák s.r.o.
06134432
Sadařská 349, 691 05 Zaječí
Byly zjištěny závady v provozní a osobní hygieně, kdy během výkonu SZD byly v potravinářském podniku nalezeny zchlazené či zmrazené potraviny, polotovary a pokrmy bez jakéhokoliv značení a identifikace, v některých nádobách bylo vloženo použité pracovní náčiní, byly nalezeny kynuté knedlíky s prošlou dobou použitelnosti, podlaha chladícího boxu byla znečištěna a umaštěna, taktéž chladící a mrazící zařízení v kuchyni byly značně znečištěny a v potravinářském podniku není zajištěn hygienicky odpovídající prostor pro oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu personálu (šatna). 
Fotodokumentace
Byl uložen finanční postih a nařízena sanitace podle § 84 odst. 1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb. 22.07.2019Byla provedena sanitace potravinářského podniku. Nedostatky byly odstraněny. 
Fotodokumentace
22.07.2019 Restaurace a penzion Na dolech
Suchý 113 , 68001
Jana Hudcová
07283288
Mladkov 57, 67901
- provozovna není udržována v čistotě a dobrém stavu - znečištěná podlaha zbytky potravin, namrazené mrazicí zařízení, hrubá přípravna brambor a zeleniny je zaskládána špinavým prádlem z penzionu, malba kuchyně je znečištěna mastnotou a plísní
- dochází ke křížení činností - loupání a čištění brambor je prováděno v čisté části kuchyně v těsné blízkosti uloženého umytého stolního nádobí, v mrazicím zařízení skladováno společně teplně opracované zamražené maso a syrové maso 
Fotodokumentace
- nařízeno provedení sanitace dle § 84 odst. 1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb.
- uložen finanční postih  
02.08.2019kontrolovaná osoba provedla úklid celé provozovny, včetně vyčištění lednic a mrazicího zařízení, desinfekci a odstranění plísně ze stěn a stropů  
Fotodokumentace
25.07.2019 Ledový bar
Vranov nad Dyjí - Hráz, 671 02
Kateřina Ruszová
01946340
Poštovní 345/23, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200
Nezajištění odpovídajícího zdroje pitné vody; na provozovně není umístěn text záakzu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18let 
Fotodokumentace
okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb; uložení sankce 29.07.2019Stánek byl odstraněn, je zřízen odpovídající zdroj pitné vody – teplé i studené. V přilehlém objektu zřízeny pracovní plochy. 
Fotodokumentace
01.08.2019 Penzion Macocha
67801 Blansko, Těchov - Skalní mlýn 54
Mgr.Pavel Svoboda
72364335
Chelčického 1, 67801 Blansko
Na místě zjištěno, že objekt nebyl po poskytování stravovací služby orgánem ochrany veřejného zdraví posouzen,tedy není vybaven vhodnými prostorami a technologickým zařízením pro poskytování stravovací služby - podávání snídaní, absence dřezu, umyvadla, výlevky, vhodných skladovacích prostor a prostor pro manipulaci s potravinami a přípravu pokrmů, za závažný nedostatek lze zejména považovat nezajištění ověřeného zdroje pitné vody - dle sdělení je voda ze study možná používat pouze po převaření.  
Fotodokumentace
- pozastavení výkonu činnosti dle § 84 odst.1 písm.b) zákona č.258/2000 Sb.
- uložen sankční postih 
13.08.2019Kontrola 13.8.2019 - stravovací služba není v provozovně poskytována, nabídka snídaní odstraněna z webových stzránek penzionu  
08.08.2019 Restaurace Brusel
Vranov nad Dyjí - Hráz, 671 03
Petr Urbánek
12204781
Alšova 2373/3, 669 02, Znojmo
nedodržení provozní hygieny; nezajištění sledovatelnosti pokrmů a potravin; kontaminace potravin a pokrmů 
Fotodokumentace
okamžité uzavření provozovny dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb; provozovateli bude udělena sankce 12.08.2019provozovna prošla celkovou sanitací a reorganizací; potraviny a pokrmy jsou skladovány dle druhů a vlastností, jsou zakryté a značené 
Fotodokumentace
10.08.2019 Stánek Kynuté bramboráčky z Hané - Slavnosti rajčat Břeclav
ul. U Tržiště
EBE Finance s.r.o.
27784568
Sokolská 101, 783 45 Senice na Hané
Ve stánku nebyla zajištěna tekoucí voda na mytí rukou personálu, bramboráčky (15 beden - 1 bedna á 4 kg) byly uchovávány při teplotě prostředí + 250C 
Fotodokumentace
Stánek byl uzavřen, byl uložen finanční postih
 
  
12.08.2019 Restaurace Lužák
Zahrádkářská 516/1, Lužice
T&C gastro s.r.o.
06837964
Hodonínská 315, Dubňany, 696 03
- prostory provozovny nejsou udržovány v čistotě a dobrém stavu
- nedostatečně prováděn úklid všech prostor provozovny 
Fotodokumentace
- nařízeno provedení sanitace dle § 84 odst. 1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb.
- uložen finanční postih  
  
09.08.2019 Rekreační středisko HÁLŮV MLÝN
Lažánky 42, 66471
RS Hálův mlýn s.r.o.
29283604
Lažánky 42, 66471
Nevyhovující laboratorní nález vzorků pitné vody z vodovodního řadu - kvalita vody nesplňovala parametry pitné vody v mikrobiologických ukazatelích - porušení vyhlášky č. 252/2004 Sb., o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
Fotodokumentace
Okamžité uzavření stravovacího provozu dle § 84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb.   
14.08.2019 Asijské občerstvení SUN FOOD BISTRO
OC Tesco, Lidická 3341/137, 690 03 Břeclav
Han Nguyen Cong
26940353
Česká 1840/7, 690 03 Břeclav
Byly zjištěny závady ve skladování potravin a polotovarů, závady v provozní hygieně (znečištěná podlaha, nevyhovující bělninový obklad stěn kolem pracovních ploch, chybějí stropnice apod.), nebyla zajištěna sledovatelnost potravin a polotovarů (byly nalezeny potraviny a polotovary bez řádného značení a identifikace), syrové maso bylo rozmrazováno při nevyhovujících teplotách a podmínkách 
Fotodokumentace
Byla nařízena sanitace potravinářského podniku dle § 84 odst. 1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb., bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. byla nařízena likvidace potravin a polotovarů uchovávaných při nevyhovujících podmínkách dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. a byl uložern finanční postih 15.08.2019Byla provedena sanitace potravinářského podniku, byla provedena likvidace nevyhovujících potravin a polotovarů, potraviny a polotovary jsou uchovávány při odpovídajících podmínkách skladování a jsou náležitě značeny, byl obměněn nábytek v odbytovém prostoru 
Fotodokumentace
15.08.2019 Hotel Sobol
areál Vranovské pláže, 671 02, Štítary ev. č. 388
Jiří Sobol
16322860
Pražská sídl. 2419/7b, 669 02, Znojmo
Byly zjištěny nedostatky v provozní hygieně, nedostatečně prováděn úklid kuchyně 
Fotodokumentace
Byla nařízena sanitace provozovny dle § 84 odst. 1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb., provozovateli bude udělena sankce    
Poslední aktualizace provedena 17.08.2019            Informace o uloženém nápravném opatření bude z internetových stránek KHS JMK svěšena vždy za 30 dnů ode dne odstranění zjištěných závad.